0 Like
قسمت۲۱_ رفیع رفیعی _ نصیری _شهبازی زاده _ جدی_کشاورز_امین_اکبریان_حاجی حیدر
در این برنامه به بررسی سوالات کنکور ۹۹ روند کنکور۱۴۰۰ پرداخته شد . بررسی شد که لو رفتن سوالات قبل کنکور محال است . نوع طراحی سوالات بررسی شد پس اگر کسی گفت طراح است دروغگو است . مراقب معلمان بد باشید , که راحت دروغ میگویند و باعث دور شدن شما از موفقیت اگر سوال غلط داشته باشیم یا سوال سخت و آسان برای همه یکسان است پس نگران نباشید
قسمت۲۱_ رفیع رفیعی _ نصیری _شهبازی زاده _ جدی_کشاورز_امین_اکبریان_حاجی حیدر