0 Like
قسمت بیست و سوم_ رفیع رفیعی _ شاهپور رستی خواه
رستی خواه گفت : مافیا کنکور در این حد که مردم میگن بزرگ نیست و شاید اصلا وجود نداره سوالات عربی در حد معموله و با توجه به کتاب درسی جدید سوالات خیلی راحت قابل پیش بینی است
قسمت بیست و سوم_ رفیع رفیعی _ شاهپور رستی خواه