0 Like
قسمت بیست و چهارم_ رفیع رفیعی _ علیرضا راد
در این برنامه مشکلات انتخاب رشته بررسی شد و برای بچه ها شفاف سازی هایی در مورد مشاورین شد
قسمت بیست و چهارم_ رفیع رفیعی _ علیرضا راد