0 Like
قسمت نهم _ رفیع رفیعی _ سیامک شهبازی زاده _ مهرداد امجدیان
در این برنامه به بررسی شرایط کنونی آموزش و شرایط زمان باقی مانده و کارهایی که برای جمعبندی میشه انجام داد پرداخته شد . و داستانی آموزنده از زندگی مهرداد امجدیان تا امروز تعریف شد و از دوران کاری سیامک شهبازی زاده تعریف شد . به شدت توصیه میکنم این برنامه رو ببینید که بی نهایت آموزنده است
قسمت نهم _ رفیع رفیعی _ سیامک شهبازی زاده _ مهرداد امجدیان