0 Like
قسمت ۱۲ _ رفیع رفیعی _ آرش وزیری
کهنه سربازی در آموزش که در جنگ های آموزشی زیادی پیروز بوده و عامل تربیت فرزندانی از کشور عزیزمان ایران مهمان این برنامه بود . که شاید بدون اغراق میتونم بگم این برنامه نه تنها برای بچه ها بلکه برای اساتید هم آموزنده بوده و توصیه میکنم دیدن این برنامه رو از دست ندید
قسمت ۱۲ _ رفیع رفیعی _ آرش وزیری