حسین شهسواری

مدرس : هندسه،گسسته، حسابان، حساب دیفرانسیل و انتگرال،

مدارس : دبیرستان نمونه دولتی دخترانۀ رشد ، جام جم،دانا،مهاجر،جاویدان،الزهرا،مبتکران،مکتب الاحرار

دانشگاه: استاد حل تمرین  جبر ، جبر خطی، نظریه اعداد،نظریه گروه در دانشگاه تهران

مولف :

شماره تماس : ۰۹۱۲۸۱۳۲۶۵۲

مطالب دیگر دبیران ریاضی

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
فرشاد مهرافشان

فرشاد مهرافشان

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
عباس اشرفی

عباس اشرفی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
سامان سلامیان

سامان سلامیان

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
آرش عمید

آرش عمید

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
علی منصف شکری

علی منصف شکری

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
محمد صحت کار

محمد صحت کار

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
اکبر کلاه ملکی

اکبر کلاه ملکی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
حسین کرد

حسین کرد

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
میثم امین

میثم امین

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
سامان اسپهرم

سامان اسپهرم

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر