رضا کاویان

دبیرستان:
منطقه ۳ : دبیرستان های توسعه صادرات – آرهاشم- شهریار- ملت-پزوهش-فتح شاهد-سعادت-شیخ
بهایی
منطقه ۸: دبیرستانهای دانشمند- دکتر حسابی- امیرالمومنین-نبی اکرم –شاهد ملاصدرا-شهید حسینی
منطقه ۶:دبیرستانهای عرفان- مطهری-البرز نو- البرز کالج
منطقه ۲:دبیرستانهای تزکیه-شهید بهشتی-برهان
منطقه ۱۲ :دبیرستانهای شهدای موتلفه-نیک انجام-سبحان
منطقه ۵:دبیرستان البرز

آموزشگاه:

  بعثت

تالیفات:

کتاب کمک درسی ریاضی (پایه وکنکور دیفرانسیل)-هندسه ۱ و ۲منشور دانش

شماره تماس: ۰۹۱۲۴۰۵۷۹۶۰

مطالب دیگر دبیران ریاضی

حسین کرد

حسین کرد

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
میثم امین

میثم امین

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
سامان اسپهرم

سامان اسپهرم

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
عطااله آهنگر

عطااله آهنگر

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
حسین شهسواری

حسین شهسواری

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
علی ساوجی

علی ساوجی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
شهرام نوذری

شهرام نوذری

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
امیر نورایی

امیر نورایی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
علی خشنود

علی خشنود

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
علی فتح آبادی

علی فتح آبادی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
سالار عموزاده

سالار عموزاده

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
سیروس نصیری

سیروس نصیری

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر