رضا کاویان

دبیرستان:
منطقه ۳ : دبیرستان های توسعه صادرات – آرهاشم- شهریار- ملت-پزوهش-فتح شاهد-سعادت-شیخ
بهایی
منطقه ۸: دبیرستانهای دانشمند- دکتر حسابی- امیرالمومنین-نبی اکرم –شاهد ملاصدرا-شهید حسینی
منطقه ۶:دبیرستانهای عرفان- مطهری-البرز نو- البرز کالج
منطقه ۲:دبیرستانهای تزکیه-شهید بهشتی-برهان
منطقه ۱۲ :دبیرستانهای شهدای موتلفه-نیک انجام-سبحان
منطقه ۵:دبیرستان البرز

آموزشگاه:

  بعثت

تالیفات:

کتاب کمک درسی ریاضی (پایه وکنکور دیفرانسیل)-هندسه ۱ و ۲منشور دانش

 

مطالب دیگر دبیران ریاضی

امیر هوشنگ انصاری

امیر هوشنگ انصاری

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
نوید ملکی

نوید ملکی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
رامین اسلام

رامین اسلام

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
امیر هوشنگ کلیایی

امیر هوشنگ کلیایی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
پیمان فضلی

پیمان فضلی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
امیر مسعودی.

امیر مسعودی.

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
فرشاد مهرافشان

فرشاد مهرافشان

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
عباس اشرفی

عباس اشرفی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
سامان سلامیان

سامان سلامیان

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
آرش عمید

آرش عمید

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
علی منصف شکری

علی منصف شکری

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر