علیرضا جابری

 مدارس :

ملت- نرجس- علوم- نوآور- مدیا فرهنگ- هفت فرهنگ- سیره فاطمی- ندای سید الشهدا- فائزون- دانشور- نشاط مهر و..

تالیفات :

خیلی سبز و تخته سیاه و اندیشه فائق و گزینه دو و...

موسسات آموزشی:

کلاسینو،کلک سیمین و...

فیلم های آموزشی:

کلاسینو

مطالب دیگر دبیران زبان خارجی

محمد ابراهیم اویسی

محمد ابراهیم اویسی

  • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
حسن امامیان

حسن امامیان

  • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
محمدرضا مهشادی

محمدرضا مهشادی

  • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
سید رضا پریسته

سید رضا پریسته

  • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
امیر رضا شایانی

امیر رضا شایانی

  • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
جمشید مظفری

جمشید مظفری

  • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر
خشایار قالاری

خشایار قالاری

  • دبیران زبان خارجی
اطلاعات بیشتر