فرزاد روشنی

مدرس :ادبیات فارسی-زبان فارسی-ادبیات کنکور

سوابق تدریس: مدرس دانشگاه آزاد ، فرهنگیان ،سما  از سال ۹۳ تا حال

آموزشگاه های قلم چی از سال ۸۵ تا۹۰ -آموزشگاه علوی-علم و فرهنگ -دبیرستان نمونه دولتی امام صادق-نمونه دولتی امام خمینی-دانش-روزبهان

تالیفات:

۱-ارایه های ادبی در کنکور
۲-مباحث کنکوری زبان فارسی
۳-قرابت معنایی در کنکور
۴-لغت و املا در کنکور
۵-اژدها در منظومه های حماسی

شماره همراه : ۰۹۱۲۲۹۹۸۱۹۴

 

مطالب دیگر دبیران زبان و ادبیات فارسی

امیر بهرام دوست

امیر بهرام دوست

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
نواب رحیمی پور

نواب رحیمی پور

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
سید فرزاد پاکزاد

سید فرزاد پاکزاد

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
شهروز شهدین

شهروز شهدین

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
سعید عنبرستانی

سعید عنبرستانی

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
فراز توکلی

فراز توکلی

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
رضا فراهانی

رضا فراهانی

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
امید مهماندوست

امید مهماندوست

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
سعید نظری

سعید نظری

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر