مسیح گرجی

مدرس صدا و سیما

مد ار س : فرزانگان، سعادت، سما ۳، انرژی هسته‌ای و…

طراح آزمون‌های  آزمایشی :  گاج،طراح آزمون‌های دات رخ، کنکور ماز و تیزهوشان،بازبین علمی آزمون‌های کنکور گاج

موسسات : گاج، قلم‌چی، آینده برتر، سرآمد، شبکه آیین، پیروزان و …

مولف کتاب های کمک آموزشی  : کتاب علوم و فنون سال دهم (انتشارات گاج) EQ – تالیف کتاب جمع‌بندی سال دوازدهم عمومی و اختصاصی انتتشارات سنجش – انتشارات گاج (نهم، IQ، تالیف کتاب تیزهوشان هفتم و هشتم) – کتاب کمک آموزشی سال چهارم (انتشارات پیروزان) – کتاب جمع‌بندی امتحان نهایی (انسانی، ریاضی و تجربی) نشر آلما

فیلم های کمک آموزشی : جهشینو،سیمیا

شماره تماس :

مطالب دیگر دبیران زبان و ادبیات فارسی

شهرام باراد

شهرام باراد

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
داود تالشی

داود تالشی

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
حمیدرضا تاجیک

حمیدرضا تاجیک

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
سید رضا حسینی یکتا

سید رضا حسینی یکتا

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
اشکان خانقاه

اشکان خانقاه

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
شاهین شاهین زاد

شاهین شاهین زاد

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
میلاد مطلبی

میلاد مطلبی

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
بهزاد ذاکری

بهزاد ذاکری

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
رسول معصومی

رسول معصومی

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
امیر بهرام دوست

امیر بهرام دوست

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
فرزاد روشنی

فرزاد روشنی

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
نواب رحیمی پور

نواب رحیمی پور

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر