نواب رحیمی پور
 • تدریس در مؤسسۀ رایحۀ زهرا در شهرک اکباتان سال تحصیلی ۹۳ - ۹۴
 • تدریس خصوصی برای مؤسسۀ نواندیشان نیکان سال‌های ۹۲ - ۹۴
 • طراحی تست ادبیات برای آزمون‌های قلمچی، سال تحصیلی ۹۴ - ۹۵
 • ویرایش علمی کتاب‌های انتشارات گاج، واحد میکرو اسفند ۹۵ تا اردیبهشت ۹۷
 • تألیف کتاب‌های املا و واژگان فارسی دهم، یازدهم و جامع کنکور از سری توربوجت انتشارات گاج در سال ۹۷.
 • تألیف کتاب آرایه‌های ادبی کنکور از سری لی‌لی‌پوت برای انتشارات گاج (در دست چاپ)
 • تألیف کتاب دستور زبان کنکور از سری لی‌لی‌پوت برای انتشارات گاج (در دست تألیف)
 • شماره تماس: ۰۹۹۰۷۰۶۲۲۷۳

مطالب دیگر دبیران زبان و ادبیات فارسی

شهرام باراد

شهرام باراد

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
داود تالشی

داود تالشی

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
حمیدرضا تاجیک

حمیدرضا تاجیک

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
سید رضا حسینی یکتا

سید رضا حسینی یکتا

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
اشکان خانقاه

اشکان خانقاه

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
شاهین شاهین زاد

شاهین شاهین زاد

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
میلاد مطلبی

میلاد مطلبی

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
مسیح گرجی

مسیح گرجی

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
بهزاد ذاکری

بهزاد ذاکری

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
رسول معصومی

رسول معصومی

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
امیر بهرام دوست

امیر بهرام دوست

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
فرزاد روشنی

فرزاد روشنی

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر