اصغر زمانی

مدرس : زیست شناسی

مدارس : علامه حلّی، طباطبایی، شهدا کارگر، بهار دانش

ترجمه کتاب زیست شناسی گیاهی رِیون (منبع مورد استفاده در تالیف کتاب زیست شناسی دهم که در انتهای کتاب در بخش منابع به نام کتاب و مترجم اشاره شده است)
تالیف کتاب تست علوم گیاهی برای کنکور کارشناسی ارشد (انتشارات میر)

تدریس کنکور در آموزشگاه اکسیر قم

تدریس به مدت حدود هفت ترم در دانشگاه تهران

شماره همراه : ۰۹۱۹۷۱۳۶۷۷۱

مطالب دیگر دبیران زیست شناسی

رضا امیر

رضا امیر

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
حامد طاهری

حامد طاهری

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
حمید افضلی

حمید افضلی

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
پیمان باقری

پیمان باقری

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
شورش باباعلی

شورش باباعلی

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
ابوالفضل حاجی حیدر

ابوالفضل حاجی حیدر

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
حشمت برهانی

حشمت برهانی

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
صابر یاوری

صابر یاوری

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
ماکان فاکری

ماکان فاکری

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
بهزاد پورغلامی

بهزاد پورغلامی

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
بهزاد اعرابی

بهزاد اعرابی

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
علیرضا اعتماد

علیرضا اعتماد

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
مطالب مرتبط دبیران زیست شناسی
رضا امیر حامد طاهری حمید افضلی پیمان باقری شورش باباعلی ابوالفضل حاجی حیدر کانال تخصصی زیست شناسی دکتر علیرضا اعتماد حشمت برهانی