حامد طاهری
 • طراح ایده های نوین آموزشی مانند: سرم تراپی و آموزش قطره ای و انیمیشن های زیست شناسی.
 • مدرس کنکور زیست در مدارس برتر تهران و دبیر پروازی مراکز استانهایی مانند: تبریز،شیراز،بوشهر،کرمانشاه،همدان،شهرکرد و قزوین.
 • مؤلف جزوات قطره ای.
 • دبیر زیست گروه آموزشی بنیان.

مطالب دیگر دبیران زیست شناسی

رضا امیر

رضا امیر

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
حمید افضلی

حمید افضلی

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
پیمان باقری

پیمان باقری

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
شورش باباعلی

شورش باباعلی

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
اصغر زمانی

اصغر زمانی

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
ابوالفضل حاجی حیدر

ابوالفضل حاجی حیدر

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
حشمت برهانی

حشمت برهانی

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
صابر یاوری

صابر یاوری

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
ماکان فاکری

ماکان فاکری

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
بهزاد پورغلامی

بهزاد پورغلامی

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
بهزاد اعرابی

بهزاد اعرابی

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
علیرضا اعتماد

علیرضا اعتماد

 • دبیران زیست شناسی
اطلاعات بیشتر
مطالب مرتبط دبیران زیست شناسی
جامع ترین آموزش الگو و دنباله توسط مهندس سالار عموزاده جامع ترین آموزش الگو و دنباله (قسمت سوم) توسط مهندس سالار عموزاده جامع ترین آموزش الگو و دنباله (قسمت دوم ) توسط مهندس سالار عموزاده جامع ترین آموزش الگو و دنباله (قسمت اول) توسط مهندس سالار عموزاده جامع ترین آموزش کاربرد مشتق توسط مهندس سالار عموزاده جامع ترین آموزش نمودار خوانی _کاربرد مشتق_ توسط مهندس سالار عموزاده جامع ترین آموزش بهینه سازی _کاربرد مشتق_ توسط مهندس سالار عموزاده جامع ترین آموزش اکسترمم مطلق _کاربرد مشتق_ توسط مهندس سالار عموزاده