محسن هادی

مدارس: نخبگان علامه طباطبایی - علوی - جهان دانش - سوده - ملت - شیخ مفید - باهنر

آموزشگاه‌های خبرگان -  قلم‌چی

مدرس فیلم‌های آموزشی روشنگر

مولف کتاب‌های کمک آموزشی شیمی

برگزارکننده‌ی همایش  در تهران و خرم‌آباد

دانش آموخته‌ی دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

مدرس شیمی کنکور

شماره تماس : ۰۹۱۲۲۰۸۰۸۵۲

آیدی کانال تلگرام : www.t.me/mediashimi

آیدی صفحه‌ی اینستاگرام: www.instagram.com/mediashimi

مطالب دیگر دبیران شیمی

مسیحا طلوعی

مسیحا طلوعی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
محمد اصفهانیان

محمد اصفهانیان

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
سید محمد کاظم موسوی

سید محمد کاظم موسوی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
علیرضا واحدیان

علیرضا واحدیان

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
خشایار حسینی

خشایار حسینی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
علی درگاهی

علی درگاهی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
سید مازیار موسوی

سید مازیار موسوی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
مسعود روستایی

مسعود روستایی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
علی نوری زاده

علی نوری زاده

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
اصغر کوهی

اصغر کوهی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
مرتضی قدیانی

مرتضی قدیانی

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر
حیدر علی علوی نیک

حیدر علی علوی نیک

 • دبیران شیمی
اطلاعات بیشتر