رشاد براتی
 • ۱۸ سال تدریس در برترین آموزشگاه های تهران.
 • مدرس پروازی شهر های کرمان،تبریز،شیراز،شهرکرد،رشت،زاهدان،اهواز و....
 • مدرس ممتاز صدا و سیما (شبکه آموزش).
 • مدرس رتبه یک کنکور سراسری خانم فرزانه فرهادی.
 • مدرس رتبه ۳ کنکور سراسری رشته تجربی خانم نوشین چینی فروش ها.
 • مدرس رتبه ۹ کنکور سراسری رشته تجربی خانم فرشته ولایی.
 • و مدرس تعداد زیادی از رتبه های یک رقمی و دو رقمی در کنکور های سراسری سالهای اخیر.
 • ابداع کننده سبک جدید تدریس فیزیک و تحلیل سوالات کنکور به صورت مجازی.
 • مولف کتب کمک آموزشی مجازی .

مطالب دیگر دبیران فیزیک

امیر مسعودی

امیر مسعودی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
امیر قضاتی

امیر قضاتی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مسعود نعمت خواه

مسعود نعمت خواه

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
علی هاشمی

علی هاشمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
میلاد گندمی

میلاد گندمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
افشین عباسی

افشین عباسی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
محمدرضا علیپور

محمدرضا علیپور

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
سجاد لطفی

سجاد لطفی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مهرداد ژاله

مهرداد ژاله

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
رفیع رفیعی

رفیع رفیعی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مصطفی خدارحمی

مصطفی خدارحمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
کوروش امامی

کوروش امامی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر