رفیع رفیعی

رفیع رفیعی 

مهندسی لیزر اپتیک 

مولف کتابهای : همایش فیزیک کلک معلم - فیزیک جمعبندی کلک معلم - فیزیک فرمول انتشارات مرجع - سوت پایان انتشارات  بیست 

مدرس دبیرستانهای معتبر تهران و شهرستان : دبیرستان دانشگاه شریف - نرجس - سرزمین پارس - کوشش - حضرت زهرا -مطهره

09126015271

021-86043510

مطالب دیگر دبیران فیزیک

مهرداد ژاله

مهرداد ژاله

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مصطفی خدارحمی

مصطفی خدارحمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
کوروش امامی

کوروش امامی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
سهیل ملت

سهیل ملت

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
منصور منشی زاده

منصور منشی زاده

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
نادر اعرابی

نادر اعرابی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مهدی جلالی

مهدی جلالی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
اکبر فرزانه

اکبر فرزانه

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
علی پیمانی

علی پیمانی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
پارسیا

پارسیا

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
شهرام فرهاد

شهرام فرهاد

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
رضا عابدی منش

رضا عابدی منش

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر