رفیع رفیعی

رفیع رفیعی 

مهندسی لیزر اپتیک 

مولف کتاب های : همایش فیزیک کلک معلم - فیزیک جمع بندی کلک معلم - فیزیک فرمول انتشارات مرجع - سوت پایان انتشارات  بیست 

مدرس فیلم های آموزشی: شبکه آموزش - دانشگاه صنعتی شریف -آلا-مرکز مطالعات خوارزمی- بهار دانش- مدارس خارج از کشور -روشنگر-گروه آموزش سبز

مدرس دبیرستان های معتبر تهران و شهرستان : دبیرستان دانشگاه شریف - نرجس - سرزمین پارس - کوشش - حضرت زهرا -مطهره

09126015271

021-86043510

مطالب دیگر دبیران فیزیک

افشین عباسی

افشین عباسی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
محمدرضا علیپور

محمدرضا علیپور

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
سجاد لطفی

سجاد لطفی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مهرداد ژاله

مهرداد ژاله

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مصطفی خدارحمی

مصطفی خدارحمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
کوروش امامی

کوروش امامی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
سهیل ملت

سهیل ملت

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
منصور منشی زاده

منصور منشی زاده

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
نادر اعرابی

نادر اعرابی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مهدی جلالی

مهدی جلالی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
اکبر فرزانه

اکبر فرزانه

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
علی پیمانی

علی پیمانی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر