علی هاشمی

مدارس : پروفسور حسابى-تربیت صادقیان-ماهان-کیمیاى سعادت-مهرورز-هداوند-فضیلت-فخیم-نسیم سحر-حضرت معصومه-حضرت زهرا-روش-دانشجویان-رجایى-نیایش و ...

موسسات : علوم-راه اندیشه-ماهان-اوج-علوى-قلم چى-بعثت


 استاد پروازی :

اصفهان: گاج

شیراز: نسل قلم-ستارگان
قزوین: علامه حلى
اراک: گاج
همدان: کاوش
بوشهر: گزینه ١
زاهدان: بهار
بندر عباس: فضیلت
سارى: پاسارگاد

 تالیفات :

مولف کتاب جامع فیزیک: انتشارات تابش اندیشه

کیمیاى فیزیک انتشارات تخته سیاه

بانک تست: انتشارات شبقره
مولف فیزیک کنکور: انتشارات نیمکت سبز

فیزیک ۱۰۰: انتشارات بیست

طراح

طراح آزمون جامع: کتاب سوت پایان
طراح آزمون جامع: کتاب کپى برابر اصل
طراح آزمون هاى گاج: ٢سال
طراح آزمون هاى قلم چى: ١سال
طراح آزمون هاى تخته سیاه: ٣سال
طراح آزمون هاى همراه: ١سال
آموزشگاه ها ومدارس تهران:

 

مطالب دیگر دبیران فیزیک

امیر مسعودی

امیر مسعودی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
رشاد براتی

رشاد براتی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
امیر قضاتی

امیر قضاتی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مسعود نعمت خواه

مسعود نعمت خواه

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
میلاد گندمی

میلاد گندمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
افشین عباسی

افشین عباسی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
محمدرضا علیپور

محمدرضا علیپور

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
سجاد لطفی

سجاد لطفی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مهرداد ژاله

مهرداد ژاله

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
رفیع رفیعی

رفیع رفیعی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مصطفی خدارحمی

مصطفی خدارحمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
کوروش امامی

کوروش امامی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر