محمدرضا علیپور

مدارس: فرزانگان،ملت،صداوسیما،نمونه دولتی امام رضا،تیزهوشان بهشتی،فرزانگان پویا 

موسسات : گاج،قلمچی،جهان دانش،هدفمند، چراغ دانش، نسیم پویش، آلفا،جهش گام، راه خرد ، نخبگان

فیلم های آموزشی: شبکه دانا،گل واژه،ایوان.

مدرس پروازی: ساری،بابل،زنجان، اهواز

کلاس های آنلاین: آنیران،هدفمند

تالیفات: فیزیک 1،فیزیک پایه،فیزیک دوازدهم

طراح آزمون های آزمایشی : تستر

شماره تماس : 09365325553

مطالب دیگر دبیران فیزیک

افشین مینو

افشین مینو

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
علیرضا رحیمی

علیرضا رحیمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
ارسلان رحمانی

ارسلان رحمانی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
محمد رشیدیان

محمد رشیدیان

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
فرشید رسولی

فرشید رسولی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
محسن واعظی نیا

محسن واعظی نیا

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
امیر مسعودی

امیر مسعودی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
رشاد براتی

رشاد براتی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
امیر قضاتی

امیر قضاتی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مسعود نعمت خواه

مسعود نعمت خواه

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
علی هاشمی

علی هاشمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
میلاد گندمی

میلاد گندمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر