مدارس : فلسفى، دانشور(دخترانه)، کلیه شعب علوى(دخترانه و پسرانه)، مصباح، مهددانش نو، دانش(تهرانپارس) و....
عضو هیئت مؤلفان انتشارات بین المللى گاج و انتشارات کلاغ سپید
مؤلف کتابهاى فیزیک زرد گاج بین سالهاى ٩٠ تا T٣
مؤلف کتاب حل المسائل فیزیک کلاغ سپید سال ٩١
مدرس فیلم هاى آموزشى فیزیک دکتر آى کیو
طراح سؤالات فیزیک آزمون هاى علوى(٩٢ - ٩٦)
همراه: ۰۹۱۲۶۰۲۲۳۲۸

مطالب دیگر دبیران فیزیک

امیر مسعودی

امیر مسعودی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
رشاد براتی

رشاد براتی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
امیر قضاتی

امیر قضاتی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
علی هاشمی

علی هاشمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
میلاد گندمی

میلاد گندمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
افشین عباسی

افشین عباسی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
محمدرضا علیپور

محمدرضا علیپور

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
سجاد لطفی

سجاد لطفی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مهرداد ژاله

مهرداد ژاله

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
رفیع رفیعی

رفیع رفیعی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مصطفی خدارحمی

مصطفی خدارحمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
کوروش امامی

کوروش امامی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر