کوروش امامی

فوق لیسانس ژئوفیزیک از دانشگاه تهران

رتبه ۳ دکترای ژئوفیزیک دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

دبیرفیزیک دبیرستانهای تهران با سابقه ۲۰ سال تدریس.

مدرس فیزیک به ساده ترین روش های تدریس

سابقه تدریس در :

۱-دبیرستان پیشرو)منطقه ۴ تهران( طی سالهای ۷۸ تا ۸۸ و ۹۷ الی ......

۲- دبیرستان کوثر )منطقه۶)طی سالهای ۸۳ تا ۹۳

۳-دبیرستان علامه حلی ۷ طی سالهای ۹۴ تا ۹۶

۴-دبیرستان عترت (منطقه۴) از سال ۹۴ تاکنون

۵-دبیرستان ندای حق (منطقه۳)طی سالهای ۷۸ تا ۸۳

۶-مدرس فیزیک دانشگاه شهید رجایی طی سالهای ۹۳ و ۹۴

۷-دبیرستان ملت (منطقه۳) از سال ۹۷ تا کنون

شماره  تماس: ۰۹۱۲۱۰۰۴۱۱۵

مطالب دیگر دبیران فیزیک

افشین عباسی

افشین عباسی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
محمدرضا علیپور

محمدرضا علیپور

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
سجاد لطفی

سجاد لطفی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مهرداد ژاله

مهرداد ژاله

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
رفیع رفیعی

رفیع رفیعی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مصطفی خدارحمی

مصطفی خدارحمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
سهیل ملت

سهیل ملت

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
منصور منشی زاده

منصور منشی زاده

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
نادر اعرابی

نادر اعرابی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مهدی جلالی

مهدی جلالی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
اکبر فرزانه

اکبر فرزانه

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
علی پیمانی

علی پیمانی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر