با توجه به شیوه پذیرش دانشگاه پیام‌نور در دوره‌های فراگیر مقطع کارشناسی‌ارشد، در اختیار داشتن سوالات آزمون فراگیر سنوات گذشته، کمک زیادی به متقاضیان آزمون خواهد کرد. دغدغه همیشگی دانش‌پذیران دوره‌های فراگیر پیام‌نور، در اختیار داشتن نمونه سوالات سنوات قبل این آزمون و پاسخ آن‌ها است.

 در سایت  مهندس سالار عموزاده  با جمع‌آوری سوالات دوره‌های اخیر آزمون فراگیر مقطع کارشناسی ارشد، سعی در موفقیت هرچه بیشتر دانش‌پذیران دارد. همچنین از آنجا که احتمال دارد منابع امتحانی آزمون ارشد فراگیر در دوره‌های قبل‌تر و حتی دوره‌های اخیر تغییر کرده باشد، مطالعه دفترچه راهنمای آزمون فراگیر برای هر نوبت پیشنهاد می‌شود.

 

1 اسفند ماه - سال 1394 262 کیلوبایت 0 ریال دانلود
2 اردیبهشت ماه - سال 1394 262 کیلوبایت 0 ریال دانلود
3 شهریور ماه - سال 1393 474 کیلوبایت 0 ریال دانلود
4 آذر ماه - سال 1392 457 کیلوبایت 0 ریال دانلود
5 آذر ماه - سال 1391 376 کیلوبایت 0 ریال دانلود
6 دی ماه - سال 1390 510 کیلوبایت 0 ریال دانلود
7 اردیبهشت ماه - سال 1390 245 کیلوبایت 0 ریال دانلود
8 اردیبهشت ماه -سال 1389 1251 کیلوبایت 0 ریال دانلود
9 مرداد ماه -سال 1388 585 کیلوبایت 0 ریال دانلود
10 مرداد ماه -سال 1387 3385 کیلوبایت 0 ریال دانلود
11 شهریور ماه -سال 1386 8601 کیلوبایت 0 ریال دانلود
12 مرداد ماه -سال 1385 1181 کیلوبایت 0 ریال دانلود