چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۹
0 Like
قسمت بیستم _ رفیع رفیعی_محسنی کبیر_عموزاده_تقی خانی_ حسامی_ راد در برنامه zero2
در این برنامه به بررسی سختی یا آسانی کنکور 99 و پیشبینی کنکور1400 پرداخته شد دینی : سخت و جدید شده بود زبان : سخت و جدید ریاضی : با مستندات استاد عموزاده تکراری و دقیقا سوالات سال های قبل فیزیک : تکراری و مانند سالهای قبل مشاوره : خانواده های عزیز نیاز به آگاه سازی دارند که تحت تاثیر تبلیغات و جو قرار نگیرند مشاوره : جابجایی زمان کنکور 99 برای بچه های قوی بد بود و برای بچه های ضغیف تر خوب بود
قسمت بیستم _ رفیع رفیعی_محسنی کبیر_عموزاده_تقی خانی_ حسامی_ راد در برنامه zero2