یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
0 Like
مساحت مثلث قسمت 3 _ارتباط شیب خط با تانژانت_توابع مثلثاتی قسمت1
جامع ترین آموزش مثلثات توسط مهندس سالار عموزاده مدرس حسابان و ریاضی مدارس و موسسات برتر تهران، مولف کتاب های کمک آموزشی گاج و سیمیا و.. مدرس فیلم های آموزشی گاج، گروه آموزش سبز،فرادرس،ایرانیان خارج از کشور،آموزیتو و...www.salaramouzadeh.ir ۰۹۱۲۲۷۸۹۴۸۶ te.me/math_salar
مساحت مثلث قسمت 3 _ارتباط شیب خط با تانژانت_توابع مثلثاتی قسمت1