زهره مهدوی نیا

مشاور ارشد دبیرستان دخترانه علوی اسلامی منطقه 12

 مشاور کنکور دبیرستان نصر منطقه 7

 مشاور دبیرستان علامه حلی منطقه 13( سال 1398تا 1399 )

مشاور کنکور دبیرستان سیره فاطمی منطقه 2 1396تا 1398به مدت 3 سال

مشاور دبیرستان فائزون منطقه 2 ( 1395تا 1396 )

مشاور دبیرستان رفاه منطقه 12 ( 1389تا 1395 )

مشاور ومعاون دبیرستان الغدیر منطقه 12 ( 1379تا 1387 )

مشاور تخصصی انتخاب رشته در تمام گروه های آموزشی طی سال های متمادی همکاری با مراکز مشاوره ای و انتخاب رشته به عنوان سر مشاور

(گروه آموزشی رهافر و گروه آموزشی دکتر یعقوبی)

شماره تماس:  09122848012