محمدرضا علی اکبری

مدیر پروژه پاسخ نامه تصویری کتب و آزمون های قلمچی

مشاور ارشد اولین و تنها بنیاد دانش بنیان آموزشی کشور ، مجموعه کمان آکادمی

مشاور رتبه های برتر کنکور : ۸۹ ، ۱۳۲ ، ۳۷۴، ۶۲۵ و چندین رتبه زیر هزار دیگر

مشاور کنکور در دبیرستان ها و آموزشگاه ها مطرح کشور از جمله :
دبیرستان علامه حلی
دبیرستان مفید
دبیرستان ملت
دبیرستان شریف
دبیرستان موعود
آموزشگاه های مانا ، جامی ،بعثت، گنجینه، اتاق 7

مشاور حال حاضر دبیرستان ملت و چندین آموزشگاه در تهران و کرج

شماره تماس :  ۰۹۱۹۰۰۹۱۶۰۸