ضبط فیلم در ستاره شو گاج
ضبط فیلم در ستاره شو گاج
ضبط فیلم در ستاره شو گاج
ضبط فیلم در ستاره شو گاج
ضبط فیلم در ستاره شو گاج
ضبط فیلم در ستاره شو گاج
باابوالفضل حاج حیدر
باابوالفضل حاج حیدر
ضبط فیلم در استودیو رفیع برای گروه آموزش سبز
ضبط فیلم در استودیو رفیع برای گروه آموزش سبز
ضبط فیلم در استودیو رفیع برای گروه آموزش سبز
ضبط فیلم در استودیو رفیع برای گروه آموزش سبز
ضبط فیلم در استودیو رفیع برای گروه آموزش سبز
ضبط فیلم در استودیو رفیع برای گروه آموزش سبز
ضبط فیلم در استودیو رفیع برای گروه آموزش سبز
ضبط فیلم در استودیو رفیع برای گروه آموزش سبز
با مهرداد امجدیان و ابوالفضل حاج حیدر درگاج
با مهرداد امجدیان و ابوالفضل حاج حیدر درگاج
با استاد قدیانی و استاد پژوهان در دبیرستان ملت
با استاد قدیانی و استاد پژوهان در دبیرستان ملت
با استاد رفیع رفیعی
با استاد رفیع رفیعی
با برادران رفیعی و آقای پارسائیان
با برادران رفیعی و آقای پارسائیان
با دبیران و آقای حاجیان (موسس دبیرستان ملت)
با دبیران و آقای حاجیان (موسس دبیرستان ملت)
با بهزاد پورغلامی دبیر زیست شناسی
با بهزاد پورغلامی دبیر زیست شناسی
با سید محمد کاظم موسوی دبیرشیمی
با سید محمد کاظم موسوی دبیرشیمی
با رضا کاویان دبیر هندسه
با رضا کاویان دبیر هندسه
با کوروش امامی دبیر فیزیک
با کوروش امامی دبیر فیزیک
دور همی در موسسه آموزش عالی آزاد ماهان
دور همی در موسسه آموزش عالی آزاد ماهان
با استاد عسکری
با استاد عسکری
ضبط فیلم گروه آموزش سبز در استودیو استاد عسکری
ضبط فیلم گروه آموزش سبز در استودیو استاد عسکری
ضبط حسابان در استودیو فرادرس
ضبط حسابان در استودیو فرادرس
ضبط فیلم در استودیو رفیع برای گروه آموزش سبز
ضبط فیلم در استودیو رفیع برای گروه آموزش سبز
ضبط فیلم در استودیو رفیع برای گروه آموزش سبز
ضبط فیلم در استودیو رفیع برای گروه آموزش سبز
ضبط فیلم در استودیو رفیع برای گروه آموزش سبز
ضبط فیلم در استودیو رفیع برای گروه آموزش سبز
ضبط فیلم در استودیو رفیع برای گروه آموزش سبز
ضبط فیلم در استودیو رفیع برای گروه آموزش سبز
ضبط فیلم در استودیو رفیع برای گروه آموزش سبز
ضبط فیلم در استودیو رفیع برای گروه آموزش سبز
کنفرانس برند برتر آموزش با دکتر فیروزآبادی
کنفرانس برند برتر آموزش با دکتر فیروزآبادی
کنفرانس برند برتر آموزش
کنفرانس برند برتر آموزش
جلسه دپارتمان ادبیات فارسی در سیمیا
جلسه دپارتمان ادبیات فارسی در سیمیا
جلسه دپارتمان MBA در سیمیا
جلسه دپارتمان MBA در سیمیا
جلسه دپارتمان اقتصاد و مدیریت در سیمیا
جلسه دپارتمان  اقتصاد و مدیریت در سیمیا
جلسه دپارتمان مهندسی در سیمیا
جلسه دپارتمان  مهندسی در سیمیا
جلسه دپارتمان دروس عمومی در سیمیا
جلسه دپارتمان  دروس عمومی در سیمیا
تجلیل از مهندس کاوه،دکتر توپال
تجلیل از مهندس کاوه،دکتر توپال
تجلیل از مهندس کاوه،دکتر توپال،دکتر قاسم زاده
تجلیل از مهندس کاوه،دکتر توپال،دکتر قاسم زاده
تجلیل از دکتر صادقی،دکتر توپال
تجلیل از  دکتر صادقی،دکتر توپال
تجلیل از مهندس کاوه،دکتر توپال،استادعسگری،استاد قنبری،مهتدس میری پور
تجلیل از مهندس کاوه،دکتر توپال،استادعسگری،استاد قنبری،مهتدس میری پور
تجلیل از مهندس کاوه،دکتر توپال،استادحسین ترقی،استاد چورکخانه،،استادمحسن ترقی،استاد علیخواه،دکتر نظری
تجلیل از مهندس کاوه،دکتر توپال،استادحسین ترقی،استاد چورکخانه،،استادمحسن ترقی،استاد علیخواه،دکتر نظری
تجلیل از مهندس کاوه،دکتر توپال،دکتر فراهانی،دکتر صباغی ،دکتر ملایی،دکتر سمایی زاده
تجلیل از مهندس کاوه،دکتر توپال،دکتر فراهانی،دکتر صباغی ،دکتر ملایی،دکتر سمایی  زاده
همایش تقدیر از رتبه های برتر آزمون فراگیر پیام نور
همایش تقدیر از  رتبه های برتر آزمون فراگیر پیام نور
تجلیل از دکتر توپال،دکتر یزدان پرست ،استاد نمدیان
تجلیل از دکتر توپال،دکتر یزدان پرست ،استاد نمدیان
تجلیل از دکتر کرمی و دکتر توپال
تجلیل از دکتر کرمی و دکتر توپال
تجلیل از دکتر کرمی و دکتر توپال
تجلیل از دکتر کرمی و دکتر توپال
تقدیر از دکتر ناصر رمضانی
تقدیر از  دکتر ناصر رمضانی
موسسه سیمیا
موسسه سیمیا
با فرشاد عبدالکریم،مهندس رمضانی و دکتر براتی
با فرشاد عبدالکریم،مهندس رمضانی و دکتر براتی