امیر حسین یزدان پرست

دروس : تئوری مدیریت پیشرفته -فرآیند خط مشی گذاری

موسسات:مبین-فرهنگ تفاهم-شایگان-راهیان کمال -قلم (فتح) -عمار-مهرپویان- ندا

تالیفات: بانک سوالات ادوار گذشته رشته های مدیریت بازرگانی و MBA-تئوری های سازمان -فرآیند خط مشی گذاری-مبانی سازمان و مدیریت- مدیریت منابع انسانی

شماره تماس:09123144461

مطالب دیگر اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

الهام رمضان نیا

الهام رمضان نیا

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
سلامی

سلامی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
فرزین اشرفی

فرزین اشرفی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
هادی منافی

هادی منافی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
حسن کرمی

حسن کرمی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
احسان قمری

احسان قمری

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر