علی اکبرزاده

دروس : مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، مدیریت منابع انسانی پیشرفته ،نظریه های سازمان و مدیریت ، فرایند خط مشی گذاری، مدیریت استراتژیک پیشرفته

موسسات: موسسه آموزش عالی آزاد مبین ، سروش دانایی ، علوم و فنون ، پژوهش

تالیفات: فرایند خط مشی گذاری

 

 

مطالب دیگر اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

الهام رمضان نیا

الهام رمضان نیا

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
علیرضا سلامی

علیرضا سلامی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
فرزین اشرفی

فرزین اشرفی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
هادی منافی

هادی منافی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
حسن کرمی

حسن کرمی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
احسان قمری

احسان قمری

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر