معرفی رشته

ضرورت ایجاد دوره کارشناسی ارشد ریاضی سال ها است که توسط اندیشمندان علوم تربیتی و استادان ریاضی کشور مطرح می شود و مسئولان تعلیم و تربیت و برنامه ریزان آموزش و پرورش نیز آن را پذیرفته و برایجاد آن تاکید دارند. موضوع چندین بار نیز در کنفرانس ریاضی کشور مطرح شده است و اکثریت استادان ریاضی این ضرورت را تایید کرده اند ولی به دلیل عدم امکانات اجرایی، نداشتن متولی و کمبود استادان متخصص تاسیس این دوره به تعویق افتاده بود تا سرانجام بنا به اعلام نیاز و تاکید وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تشکیل این دوره آموزشی در سطح تحصیلات تکمیلی گروهی از استادان ریاضی متخصص در امر آموزش از دانشگاههای مختلف و جمعی از استادان روانشناسی و علوم تربیتی گرد آمدند تا برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد آموزش ریاضی را طراحی و تدوین نمایند.

این گروه با توجه به پیشنهادهای رسیده از دانشگاهها و مطالعه طرحهای پیشنهادی و جمع اوری اطلاعات از دوره های مشابه در دانشگاهها بزرگ جهان و بررسی ضرورتها این برنامه تدوین و برای تصویب به شورای عالی برنامه پیشنهاد کرد


طول دوره تحصیل

طول دوره کارشناسی ارشد آموزش ریاضی 2 سال است و نظام آموزشی آن واحدی و تابع نظام آموزش عالی است. منظور از واحد، میزان درسی است که می توان آن را به طور کامل، به صورت نظری در یک ساعت در طول هفته، جمعاً (هفده) در یک نیمسال تحصیلی تدریس کرد. مدت تدریس هر واحدنظریک ساعت، عملی 2 ساعت، کارگاهی 3 ساعت، کارورزی و کارآموزی 4 ساعت در هفته است و طول هر نیمسال تحصیلی 17 هفته است


نقش و توانایی

فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد آموزش ریاضی می توانند:

  • به انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی در زمینه های مختلف آموزش ریاضی بپردازند.
  • درمراکز تربیت معلم به عنوان مدرس ریاضی ومتخصص آموزش ریاضی به کار اشتغال ورزند.
  • در دوره های تخصصی و دکتری آموزش ریاضی ادامه تحصیل دهند.
  • دربرنامه ریزی آموزشی و درسی ریاضی تهیه و تالیف کتابهای درسی مشارکت نمایند.

تبصره : انتظارمی رود این فارغ التحصیلان توانائی طرح، اجرا و ارزیابی کمی و کیفی برنامه های ریاضی را نیز داشته باشند، مفاهیم روانشناسی آموزش ریاضی را به قدر کافی بشناسند و بتوانند به انجام تحقیق و یا نقد و بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه آموزش ریاضی بپردازند.

این توانایی امکان به روز کردن اطلاعات و قرار گرفتن درجریان تازه تحقیقاتی این رشته درسی در زمینه های مختلف فراهم می سازد.


ضرورت و توانایی

در مورد نقش و جایگاه ریاضی در آموزش سخن بسیار است . امروز دیگر ریاضیات تنها به عنوان یک موضوع درسی با اهداف محدود مطرح نیست، بلکه بسیاری از محققان بر این باورند که ریاضیات جریان طبیعی تفکر بشری است متخصصان به این نتیجه رسیده اند که از همان زمان که کودک با شعف الگوهای ساده ریاضی را در حین بازی تشخیص می دهد، در مورد چگونگس عملکرد آنها نیز حدسهایی می زند. در واقع از همان ابتدا به شیوه طبیعی به نخستین تجربیات خود از درک ریاضی دست می یابد.

مردم عادی به طور روزمره ریاضیات را به کار می برند و برای انجام کارهای خود به آن نیاز دارند. بسیاری از رشته های درسی از علوم انسانی، فنی و مهندسی وعلوم پایه همه به ریاضیات به عنوان قالب تفکر و تعامل وابسته اند بسیاری متخصصان بر این باورند که دیر یا زود همه مشاغل در دنیای امروز به آموزش ریاضی بعد از دبیرستان نیازمند خواهند بود به عبارت دیگر می توان گفت که تقریباً همه افراد با توجیهات مختلف نیاز روز افزونی به یادگیری ریاضیات دارند. ریاضیات ماهیتاً قدرت خلاقیت و توان استدلال را در انسان تقویت می کند، نظم فکری به وجود می آورد و حس زیبا شناسی را در بشر فعال می کند هر انسان دارای هوش متعارف توان فهمیدن، یادگیری و لذت بردن از ریاضی را در هر سطحی داراست. بنابراین وظیفه هر نظام آموزشی فراهم نمودن شرایط مناسب تدریس و یادگیری ریاضیات و ایجاد انگیزه در مردم برای فراگیری ان است. ریاضیات شعور فرهنگی جامعه را افزایش می دهد و برای ارتقاء فرهنگ جامعه باید آن را در سطح جامعه عمومی کرد و در پی شناخت اهمیت و درمان اختلالات یادگیری آن برآمد.

امروز ریاضیدانهای برجسته دنیا و علمای تعلیم و تربیت که دست اندرکار اموزش و پرورش جوانان اند نیاز جامعه را به یک نظام مشخص در آموزش ریاضی احساس کرده اند و درصد ایجاد تشکیلاتی منسجم و پویا در این زمینه می باشند به طوری که امکان آموزش ریاضی را در تمام مراحل زندگی و مقاطع آموزشی از ابتدائی گرفته تا بالاترین سطح آموزش عالی فراهم سازند.

طرح دوره کارشناسی ارشد آموزش ریاضی در ایران گامی در این جهت وبه اساس این ضرورت اجتماعی است.