جمعه ۱۸ تیر ۱۴۰۰
0 Like
قسمت پنجاه و هشتم _ تحلیل ریاضی کنکور ۱۴۰۰ (سری زیرزمینی) _ سالار عموزاده_سامان سلامیان_میثم امین_ندا تقی خانی_مهدی احمدی
رفیع رفیعی- سامان سلامیان - سالار عموزاده - ندا تقی خانی - میثم امین - مهدی احمدی در این برنامه به تاثیرات مثبت و منفی سوالات ریاضی کنکور تجربی و ریاضی پرداخته شد که توصیه می شود که به دقت و کامل ببینید
قسمت پنجاه و هشتم _ تحلیل ریاضی کنکور ۱۴۰۰ (سری زیرزمینی) _ سالار عموزاده_سامان سلامیان_میثم امین_ندا تقی خانی_مهدی احمدی