دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
0 Like
قسمت چهل و نهم _ رفیع رفیعی _ استاد علی منصف شکری
مهمان رفیع رفیع در برنامهzero2 مهندس علی منصف شکری دبیر برتر ریاضی مدارس و موسسات و مدیر دپارتمان ریاضی انتشارات بین المللی گاج بود.