در راستای تحقق اهداف آموزشی در این بخش برترین اساتید گروه  ادبیات و زبان های خارجی  به دانش پذیران، دانشجویان و موسسات آموزشی معرفی می گردد.


 

محمدرضا گرامی

محمدرضا گرامی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
مسعود نادری

مسعود نادری

  • اساتید دانشگاهی ادبیات و زبانهای خارجه
اطلاعات بیشتر
رضا فراهانی بورغانی

رضا فراهانی بورغانی

  • اساتید دانشگاهی ادبیات و زبانهای خارجه
اطلاعات بیشتر
محمدجوادترکاشوند

محمدجوادترکاشوند

  • اساتید دانشگاهی ادبیات و زبانهای خارجه
اطلاعات بیشتر
سعید نظری

سعید نظری

  • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
مهرداد امیری

مهرداد امیری

  • اساتید دانشگاهی ادبیات و زبانهای خارجه
اطلاعات بیشتر