اساتید دانشگاهی علوم اجتماعی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

 


در راستای تحقق اهداف آموزشی در این بخش برترین اساتید گروه  علوم اجتماعی به دانش پذیران، دانشجویان و موسسات آموزشی معرفی می گردد.


 

نپتون ناظری

نپتون ناظری

  • اساتید دانشگاهی علوم اجتماعی
اطلاعات بیشتر
ناصر رمضانی

ناصر رمضانی

  • اساتید دانشگاهی علوم اجتماعی
اطلاعات بیشتر
محسن عادل

محسن عادل

  • اساتید دانشگاهی علوم اجتماعی
اطلاعات بیشتر
علی نوری

علی نوری

  • دبیران علوم انسانی
اطلاعات بیشتر
سروش رزمی

سروش رزمی

  • اساتید دانشگاهی هنر و معماری
اطلاعات بیشتر