الهیات_ علوم قرآن و حدیث کارشناسی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

الهیات و معارف اسلامی

این رشته دارای پنج گرایش علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی ،ادیان و عرفان اسلامی,تاریخ فرهنگ تمدن ملل اسلامی می باشد.
هر دانشجوی رشته ی الهیات و معارف اسلامی باید به زبان و ادبیات عرب مسلط بوده همچنین با زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند معارف اسلامی را بسط و گسترش داده در این زمینه تبلیغ کند زیرا بسیاری از کتب مذهبی ادیان اسلامی و غیره به زبان عربی و زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی نوشته شده که تسلط بر آن ها اجتناب ناپذیر است.
فارغ التحصیلان این رشته می توانند منشا خدمات زیر باشند:
 ـ تبلیغ معارف اسلامی در سطح عمومی.
 ـ تدریس در مراکز آموزشی و فرهنگی.
 ـ گسترش و نشر فرهنگ و معارف اسلامی در کشورهای مختلف جهان به عنوان مثال در قالب رایزنی‌های فرهنگی و وزارتخانه‌های ارشاد و خارجه.
 ـ انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه مسائل فرهنگ و معارف اسلامی .
 ـ کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی در دستگاه قضایی.

علوم قرآن و حدیث

 قرآن کتاب آسمانی و سرچشمه علوم گوناگون اسلامی مانند علوم ادبی و نیز علوم قرآنی، تاریخ قرآن و منبع بسیاری از علوم ادبی و نیز علوم خاص حدیث و علم رجال و تراجم است. همچنانکه قرآن و سنت دو رکن وحدت امت اسلامی و مایه اولیه علم فقه و کلام و عرفانند، مایه اولیه علم تاریخ اسلام نیز می باشند.
 همانطور که گفته شد قرآن و سنت دو اصل اصیل مورد اتفاق و مایه علوم اسلامی و وحدت و همبستگی مسلمانان است و یکی از اهداف تدریس این رشته تقریب بین مذاهب اسلامی است.
 مسلماً همه این علوم در فهم و درک صحیح کتاب و سنت و در تشخیص صحیح و سقیم احادیث و اطلاع از سیره رسول اکرم (ص) و صحابه گرامی و ائمه به ما کمک کرده و نیاز مبرمی به فراگیری آنها احساس می شود.
در این گرایش شان نزول آیات الهی، مفهوم آیات و تفسیر آن مورد مطالعه، بررسی و تحقیق قرارگرفته و همچنین در علوم پژوهشگری قرآن با مباحثی مانند مجمل و مبین، منطق و مفهوم همچنین در بخش احادیث مباحث علم الحدث، فقه الحدیث، مجامع حدیث شیعه و اهل تسنن، و به طور اجمالی تاریخ تطور و پیدایش معنا و مفهوم اصطلاحات علم حدیث مطالعه می شود.
 دانشجویان طی دوره کارشناسی برحسب استعداد و علاقه در یکی از رشته های اصلی توانائیهای ذیل را بدست خواهند آورد:
 بدست آوردن معلومات بنیادی به منظور ادامه تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری.
 توانایی تدریس و تحقیق در مدارس و موسسات آموزشی، دانشگاهها، مراکز دینی، فرهنگی و تحقیقاتی.
 کارشناسی در امور مذهبی، تبلیغی و فرهنگی برای داخل و خارج از کشور.
 کارشناس امور تبلیغی و فرهنگی برای سفارتخانه ها، خانه های فرهنگ و رایزنهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور نشر تفکر تقریب مذاهب اسلامی و گسترش فرهنگ و معارف اسلامی.