ردیف نام فایل حجم فایل دانلود
1 لیست ارائه دروس 166 کیلوبایت دانلود
2 وضعیت منابع-نیمسال اول 123 کیلوبایت دانلود
3 وضعیت منابع-نیمسال دوم 120 کیلوبایت دانلود