ردیف نام فایل حجم فایل دانلود
1 لیست ارائه دروس 96 کیلوبایت دانلود
2 وضعیت منابع-نیمسال اول 185 کیلوبایت دانلود
3 وضعیت منابع-نیمسال دوم 183 کیلوبایت دانلود