برنامه کلاس های نکته و تست  کنکور کارشناسی رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی و همچنین کنکور کارشناسی ارشد سراسری رشته های فنی ،مهندسی و MBA  سال 1396 در اردیبهشت 1397 در سایت سالار عموزاده قرار خواهد گرفت.