0 Like
تغییر زمان کنکور سال98
تغییر زمان کنکور 98 به تیر ماه98

 زرافشان گفت:تغییر زمان کنکور به دانش آموزان فرصتی بیشتر برای آمادگی تحصیلی می دهد، سازمان سنجش هم موافق این تغییر است.رپورتاژ

رپورتاژ

علی زرافشان معاون آموزش متوسطه در حاشیه نمایشگاه دستاوردها و عملکرد یکساله آموزش و پرورش اظهار کرد:تاکنون همه تلاش ما مربوط به مدیریت ساختار جدید بوده و اکنون روی کیفیت تمرکز کرده ایم. 

وی درباره تغییر ساختار در نظام آموزشی ادامه داد:قاعدتا تغییر عناوین آن هم بعد از سالها برای خانواده ها دشوار است اما این موضوع برای اولیایی که فرزند اول ابتدایی دارند کاری سخت نیست. 

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش با اشاره به استقرار پایه دوازدهم و تغییرات آن گفت:کاهش ساعت آموزشی در این پایه به یک چالش تبدیل شده است، چرا که موضوع کنکور و پایه دوازدهم همزمان با هم در جریان هستند. 

وی با اشاره به 35 ساعت آموزشی دانش آموزان پایه دوازدهم، اظهار کرد:براساس رایزنی با شورای پذیرش دانشجو در نظر داریم برای جلوگیری از تداخل امتحان نهایی و آزمون کنکور،کنکور نیمه دوم تیر ماه برگزار شود. 

زرافشان تصریح کرد:تغییر زمان کنکور به دانش آموزان فرصتی بیشتری برای آمادگی تحصیلی می دهد و سازمان سنجش هم اعلام با تغییر زمان کنکور موافقت کرده است. 

معاون آموزش متوسطه درباره تاثیر سوابق تحصیلی برای داوطلبان کنکور گفت:89/24 درصد داوطلبان از طریق سوابق تحصیلی وارد دانشگاه می شوند، بنابراین اصرار ما برای سوابق تحصیلی به این دلیل است که این موضوع می تواند کنکور را حذف کند آزمونی که سیطره اش به دوره ابتدایی کشیده شده است. 

معاون آموزش متوسطه درباره پیوست محتوای آموزشی بین محتوای آموزش و پرورش و سازمان سنجش گفت:محتوای آموزشی آموزش و پرورش با سازمان سنجش پیوستگی دارد اما در شیوه اجرا، سازمان سنجش از سئوالات 4 گزینه ای استفاده می کند که گاهی جنبه روان سنجی دارد. به عنوان مثال اولین سوال سخت ترین سوال محسوب می شود و داوطلب کنکور باید آمادگی لازم را داشته باشد تا بتواند شرایط را مدیریت کند.