معرفی رشته
 دوره‌های کارشناسی ارشد زیست‌شناسی از دوره‌های کارشناسی ارشد در نظام آموزش عالی‌اند که اهداف آن‌ها تربیت کارشناسان ارشد متعهد و متخصص به نحوی است که از مفاهیم اساسی زیست‌شناسی آگاهی کافی داشته، جنبه‌های نظری و کاربردی مختلف آن را بشناسد و به علاوه با گذراندن دوره تخصصی در هر یک از رشته‌های علوم گیاهی، علوم جانوری و بیوشیمی بتوانند نیاز مراکر آموزشی، پژوهشی تولیدی و خدماتی به کارشناسان ارشد در زمینه مذکور را برطرف نمایند.
 بیوشیمی علم مربوط به  ترکیب  اجزا  و ساختار  مواد  موجود  در سیستم های زنده و واکنش های شیمیایی انجام شده دراین سیستم هاست. شاخه ای از زیست شناسی است،اماشاخه ای از شیمی آلی نیز به شمارمی رود. مطالعه زیست شناسی درسطح مولکولی را زیست شیمی گویند. علمی است که درباره ترکیبات و واکنشهای شیمیایی درموجودات زنده بحث می کند. مطالعه واکنشهای شیمیایی است که درون سلولهای بافت های جاندار صورت می پذیرد. بیوشیمی شاخه ای ازعلوم زیستی است که به ساختارشیمیایی ترکیبات حیاتی وروابط متقابل آنها می پردازد.
 بیوشیمی  یا  شیمی  حیاتی ، بیشتر به خواص  شیمیایی  موادآلی  موجود  در سلول  و  همچنین  واکنشهایی  که  بین  این مواد انجام می گیرد مربوط می شود. دانشی که بامولکولهای گوناگون موجود درسلولها و جانداران و با واکنشهای شیمیایی آنها سروکار دارد.
 در واقع بیوشیمی تبیین مولکولی تمام فرآیندهای شیمیایی سلولهای زنده است. هدف اصلی این رشته درک کامل تمام فرآیندهای شیمیایی مرتبط با سلولهای زنده درسطح مولکولی، تلاش برای شناخت چگونگی آغازحیات است.
 هدف نهایی زیست شیمی به دست آوردن درک واضح ازواکنشهای شیمیایی که در درون سلول زنده صورت می گیرد وارتباط این واکنشها باساختار وکار سلول است.
 گسترش سریع علم وتکنولوژی بیوشیمی درسالهای اخیر،محققین را قادرساخته که به بسیاری ازسوالات واشکالات اساسی درمورد بیولوژی وعلم پزشکی جواب بدهند.
 
  نقش و توانایی
 فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی ارشد زیست‌شناسی می‌توانند در مؤسسات آموزش عالی به عنوان مربی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی مشغول کار شده یا به عنوان کارشناسان ارشد (خبره) در وزارتخانه‌ها، مؤسسات پژوهشی تولیدی خدماتی از جمله کشاورزی، نفت، شیلات، مؤسسات دفع آفات، باغ‌های گیاه‌شناسی، سرم‌سازی، مراکز تحقیقاتی بهداشتی، پزشکی، دارویی، منابع غذایی، مؤسسات مربوط به املاح بذر، جهاد سازندگی و ... در زمینه‌ی تحصیلات تخصصی خود فعالیت نمایند.

 ضرورت و اهمیت
 نیاز مبرم و گسترده دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و مراکز پژوهشی، تولیدی و خدماتی به کارشناسان ارشد اهمیت این رشته را نشان می‌دهد.