تدریس خصوصی حسابان(۱)

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape


 

 در کلاس های خصوصی  حسابان به هر دانش آموز ، جزوه کاملاً تخصصی در مورد هر فصل ارائه می گردد:

ویژگی های این جزوه عبارتند از:

۱- ایستگاه درسنامه : شامل ارائه مطالب درسی  و نکات تستی به همراه تمرین و تست های آموزشی استاندارد

۲- ایستگاه تمرینات کتاب درسی : شامل حل کلیه تمرینات کتاب درسی  هر فصل

۳- ایستگاه نمونه سوالات امتحان نهایی : شامل حل کلیه  سوالات امتحان نهایی از سال ۹۰ الی ۹۹ (خرداد -شهریور -دی)

۴-ایستگاه سوالات کنکور سراسری رشته ریاضی و فنی : شامل پاسخنامه  کاملاً تشریحی سوالات کنکور سراسری داخل و خارج از کشور از سال ۸۸ الی 1400

۵-ایستگاه سوالات کنکور سراسری رشته  علوم تجربی : شامل پاسخنامه  کاملاً تشریحی سوالات کنکور سراسری داخل و خارج از کشور از سال ۸۸ الی 1400

۶- ایستگاه بانک تست : شامل ۲۰۰ تست تالیفی در پایان هر ایستگاه

 

رئوس مطالبی که در کلاس های خصوصی حسابان تدریس می گردد به شرح زیر می باشد:

فصل ١: جبر و معادله (مجموع جملات دنباله های حسابی و هندسی-معادلات درجه دوم-معادلات  گویا و گنگ-قدرمطلق و ویژگی های آن-آشنایی با هندسه تحلیلی)

فصل ٢: تابع (آشنایی بیشتر با تابع - انواع تابع -وارون تابع -اعمال روی توابع)

فصل ٣:  توابع نمایی و لگاریتمی  (تابع نمایی -تابع لگاریتمی و لگاریتم -ویژگی های لگاریتم و حل معادلات لگاریتمی)

فصل ۴: مثلثات (رادیان - نسبت های مثلثاتی برخی زوایه ها-توابع مثلثاتی -روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا)

فصل ۵: حد و پیوستگی (مفهوم حد و فرآیندهای حدی -حدهای یک طرفه-حد چپ و حد راست -قضایای حد -محاسبه حد توابع کسری حالت صفر صفرم -پیوستگی)