در کلاس های خصوصی  ریاضی عمومی ۱ به هر دانش آموز ، جزوه کاملاً تخصصی در مورد هر فصل ارائه می گردد:

ویژگی های این جزوه عبارتند از:

۱- ایستگاه درسنامه : شامل ارائه مطالب درسی  و نکات تستی به همراه تمرین و تست های آموزشی استاندارد

۲- ایستگاه نمونه سوالات امتحانی : شامل حل کلیه سوالات امتحانی دانشگاه های سراسری ، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور

۳- ایستگاه بانک تست : شامل ۱۰۰۰ تست تالیفی

 

رئوس مطالبی که در کلاس های خصوصی ریاضی عمومی ۱ تدریس می گردد به شرح زیر می باشد:

  • تابع
  • توابع متعالی
  • حد و پیوستگی
  • مشتق
  • کاربرد مشتق
  • انتگرال
  • کاربرد انتگرال
  • مختصات قطبی
  • دنباله ، سری و سری توانی
  • اعداد مختلط