در کلاس های خصوصی کنکور ریاضی گروه  علوم تجربی به هر دانش آموز، جزوه کاملاً تخصصی در مورد هر فصل ارائه می گردد:

ویژگی های این جزوه عبارتند از:

۱- ایستگاه درسنامه : شامل ارائه مطالب درسی  و نکات تستی به همراه تمرین و تست های آموزشی استاندارد و شامل حل کلیه تمرینات کتاب درسی 

۲-ایستگاه سوالات کنکور سراسری رشته ریاضی و فنی : شامل پاسخنامه  کاملاً تشریحی سوالات کنکور سراسری داخل و خارج از کشور از سال ۸۸ الی 1400

۳-ایستگاه سوالات کنکور سراسری رشته  علوم تجربی : شامل پاسخنامه  کاملاً تشریحی سوالات کنکور سراسری داخل و خارج از کشور از سال ۸۸ الی 1400

۴- ایستگاه بانک تست : شامل ۲۰۰ تست تالیفی در پایان هر ایستگاه

 

مطالبی که در کلاس های خصوصی کنکور ریاضی گروه  علوم تجربی تدریس می گردد به شرح زیر می باشد:

معادلات و نامعادلات

بخش پذیری

اتحاد ها

رادیکال ها

معادلات گویا و کنگ

رابطه و تابع

دامنه

برد

تساوی دو تابع

اعمال روی توابع

توابع یک به یک

تابع معکوس

تابع متناوب

مثلثات

معادله درجه اول

معادله درجه دوم

لگاریتم

الگو یابی ودنباله

حد

پیوستگی

مشتق

کاربرد مشتق

نمودار خوانی

هندسه پایه

هندسه تحلیلی

آمار

آنالیزترکیبی

احتمال