محمود حسین خانی

استاد محمود حسین خانی که از پرمحاطب ترین اساتید درس دین وزندگی شناخته میشود متولد سال 1369 و فارغ التحصیل رشته حقوق میباشد. او از سال 1387 شروع به تدریس کرده است و اکنون 12 سال از تدریس حرفه ای او میگذرد . در مصاحبه انجام شده در روزنامه کلید در مهرماه 1390 ایشان به عنوان موفق ترین معلم دین و زندگی کشور معرفی شده است.

از افتخارات محمود حسین خانی دین و زندگی کنکور را 100 زدن بوده است و بعد از آن نیز ارائه “کتاب جامع دین و زندگی انتشارات شبقره” و راه اندازی بزرگترین مرکز آموزشی کنکور در تهران ، نام محمود حسین خانی را در ذهن مخاطبان ثبت کرده است. 

مطالب دیگر دبیران دین و زندگی

وحید دولتی

وحید دولتی

 • دبیران دین و زندگی
اطلاعات بیشتر
وحیده کاغذی

وحیده کاغذی

 • دبیران دین و زندگی
اطلاعات بیشتر
هادی هاشمی

هادی هاشمی

 • دبیران دین و زندگی
اطلاعات بیشتر
مریم پرو

مریم پرو

 • دبیران دین و زندگی
اطلاعات بیشتر
علی زنگنه

علی زنگنه

 • دبیران دین و زندگی
اطلاعات بیشتر
زهره مهدوی

زهره مهدوی

 • دبیران دین و زندگی
اطلاعات بیشتر
جعفر رنجبرزاده

جعفر رنجبرزاده

 • دبیران دین و زندگی
اطلاعات بیشتر
محمد رضایی بقاء

محمد رضایی بقاء

 • دبیران دین و زندگی
اطلاعات بیشتر
منوچهر ستینه

منوچهر ستینه

 • دبیران دین و زندگی
اطلاعات بیشتر
سید هادی سرکشیک زاده

سید هادی سرکشیک زاده

 • دبیران دین و زندگی
اطلاعات بیشتر
مرتضی محسنی کبیر

مرتضی محسنی کبیر

 • دبیران دین و زندگی
اطلاعات بیشتر
سعید شبقره

سعید شبقره

 • دبیران دین و زندگی
اطلاعات بیشتر