در این بخش با اساتید برتر درس ریاضی، حسابان 1و2،ریاضی 1و2و3-ریاضی پایه و کنکور رشته های علوم ریاضی ،علوم تجربی و علوم انسانی آشنا می گردید.

 

 

سالار عموزاده

سالار عموزاده

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
اکبر کلاه ملکی

اکبر کلاه ملکی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
میلاد فراهانی

میلاد فراهانی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
سامان سلامیان

سامان سلامیان

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
امیر مسعودی.

امیر مسعودی.

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
میثم امین

میثم امین

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
فرشاد مهرافشان

فرشاد مهرافشان

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
پیام کریمی نیا

پیام کریمی نیا

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
بابک نهرینی

بابک نهرینی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
عباس اشرفی

عباس اشرفی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
حسین کرد

حسین کرد

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
امیر هوشنگ انصاری

امیر هوشنگ انصاری

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
آرش عمید

آرش عمید

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
محمد صحت کار

محمد صحت کار

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
سوگند روشنی

سوگند روشنی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
محمد صادق روحانی

محمد صادق روحانی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
روزبه سیگارودی

روزبه سیگارودی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
پیمان فضلی

پیمان فضلی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
سیروس نصیری

سیروس نصیری

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
سعید عزیزی

سعید عزیزی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
علی فتح آبادی

علی فتح آبادی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
مهدی ربیعی

مهدی ربیعی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر