مدرس: گسسته-هندسه- ریاضی تجربی

مدارس:دکتر حسابی-فرزانگان-آرمان-فارابی-پیشگامان-فرگام

موسسات: هدف،ندای دانش،طلوع علم،گاماس

دبیر پروازی: مشهد،اهواز،خرمشهر،بابل،کرمان،کرمانشاه

طراح: آزمون های قلم چی،دات رخ

تحلیگر آزمون : گاج

مدرس فیلم های آموزشی:گاج، آمویتو،رایاکلاس،دانش آموزان خارج از کشور(روشنگر)

 

مطالب دیگر دبیران ریاضی

میثم بهرامی جویا

میثم بهرامی جویا

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
علیرضا کاظمی بقا

علیرضا کاظمی بقا

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
محمد دهقان

محمد دهقان

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
پیام کریمی نیا

پیام کریمی نیا

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
مهدی ربیعی

مهدی ربیعی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
پدرام کرد

پدرام کرد

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
میلاد فراهانی

میلاد فراهانی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
علی ایمانی

علی ایمانی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
مریم نصیری

مریم نصیری

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
مهرداد آرمند

مهرداد آرمند

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
سوگند روشنی

سوگند روشنی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
حمید رزاقی

حمید رزاقی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر