shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
شهرام امامی

شهرام امامی  تاریخ ، جامعه شناسی و حغرافیا را تدریس می‌کند.

سال ها است که در مدارس فرهنگ، فرزانگان، تلاش، بوعلی و فرهیختگان تدریس دارد.

اقای شهرام امامی کارشناسی ارشدش را در رشته تاریخ گرفته و طراح سوال‌های آزمون‌های آزمایشی کنکور مبتکران است و کتاب‌های آموزش و آزمون جغرافیا یازدهم رشته انسانی مبتکران و کمک آموزشی جامعه‌شناسی انتشارات منشور جزو تألیفات اوست.

مطالب دیگر دبیران علوم انسانی

مجید پیرحسینلو

مجید پیرحسینلو

 • دبیران علوم انسانی
اطلاعات بیشتر
پژمان لطفی

پژمان لطفی

 • دبیران علوم انسانی
اطلاعات بیشتر
حسن رعنایی

حسن رعنایی

 • دبیران علوم انسانی
اطلاعات بیشتر
محمدرضا مدنی

محمدرضا مدنی

 • دبیران علوم انسانی
اطلاعات بیشتر
ابوالفضل بهاری

ابوالفضل بهاری

 • دبیران علوم انسانی
اطلاعات بیشتر
عاطفه آدینه

عاطفه آدینه

 • دبیران علوم انسانی
اطلاعات بیشتر
فروغ تیموریان

فروغ تیموریان

 • دبیران علوم انسانی
اطلاعات بیشتر
میترا چینی ساز

میترا چینی ساز

 • دبیران علوم انسانی
اطلاعات بیشتر
اصغر حجازیان

اصغر حجازیان

 • دبیران علوم انسانی
اطلاعات بیشتر
مهدی کاردان

مهدی کاردان

 • دبیران علوم انسانی
اطلاعات بیشتر
مهرداد امجدیان

مهرداد امجدیان

 • دبیران علوم انسانی
اطلاعات بیشتر
منوچهر ستینه

منوچهر ستینه

 • دبیران علوم انسانی
اطلاعات بیشتر
مطالب مرتبط دبیران علوم انسانی
جمع بندی هندسه پایه کنکور توسط مهندس علی فتح آبادی حل سوالات امتحان حسابان 1_ آزمون شبیه ساز شده نهایی_ توسط مهندس سالار عموزاده حل سوال 19 امتحان حسابان 1 آزمون شبیه ساز شده نهایی توسط مهندس سالار عموزاده حل سوال 17 امتحان حسابان 1 آزمون شبیه ساز شده نهایی توسط مهندس سالار عموزاده حل سوال 16 امتحان حسابان 1 آزمون شبیه ساز شده نهایی توسط مهندس سالار عموزاده حل سوال 15 امتحان حسابان 1 آزمون شبیه ساز شده نهایی توسط مهندس سالار عموزاده حل سوال 14 امتحان حسابان 1 آزمون شبیه ساز شده نهایی توسط مهندس سالار عموزاده حل سوال 13 امتحان حسابان 1 آزمون شبیه ساز شده نهایی توسط مهندس سالار عموزاده