shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
امیر قضاتی

مدرس فیزیک و فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف  و مدیر دپارتمان فیزیک آموزش و پرورش منطقه۱ تهران در سال۹۱-۹۲ میباشد

امیر قضاتی مولف ۴عنوان کتاب فیزیک می باشند  استاد قضاتی با درخشش در کلاسهای آنلاین جهشینو  در نظرسنجی مشاورین کنکور انجمن کنکور فیزیک در بین 20 دبیر برتر فیزیک ایران قرار گرفتند 

مطالب دیگر دبیران فیزیک

ایمان حاجی زاده

ایمان حاجی زاده

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
حامد طاهرخانی

حامد طاهرخانی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مهدی محمدی

مهدی محمدی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
علیرضا علینقی

علیرضا علینقی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
سجاد پیامنی

سجاد پیامنی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
فرید شهریاری

فرید شهریاری

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
رسول مدرسه دوست

رسول مدرسه دوست

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
بهناز اکبر نواز

بهناز اکبر نواز

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مهران نخستین

مهران نخستین

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
محمد محمد علی مدی

محمد محمد علی مدی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
محمد قریب

محمد قریب

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
امیر عباس فتوحی

امیر عباس فتوحی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر