مدارس : پروفسور حسابى-تربیت صادقیان-ماهان-کیمیاى سعادت-مهرورز-هداوند-فضیلت-فخیم-نسیم سحر-حضرت معصومه-حضرت زهرا-روش-دانشجویان-رجایى-نیایش و ...

موسسات : علوم-راه اندیشه-ماهان-اوج-علوى-قلم چى-بعثت


 استاد پروازی :

اصفهان: گاج

شیراز: نسل قلم-ستارگان
قزوین: علامه حلى
اراک: گاج
همدان: کاوش
بوشهر: گزینه ١
زاهدان: بهار
بندر عباس: فضیلت
سارى: پاسارگاد

 تالیفات :

مولف کتاب جامع فیزیک: انتشارات تابش اندیشه

کیمیاى فیزیک انتشارات تخته سیاه

بانک تست: انتشارات شبقره
مولف فیزیک کنکور: انتشارات نیمکت سبز

فیزیک ۱۰۰: انتشارات بیست

طراح

طراح آزمون جامع: کتاب سوت پایان
طراح آزمون جامع: کتاب کپى برابر اصل
طراح آزمون هاى گاج: ٢سال
طراح آزمون هاى قلم چى: ١سال
طراح آزمون هاى تخته سیاه: ٣سال
طراح آزمون هاى همراه: ١سال
آموزشگاه ها ومدارس تهران:

 

مطالب دیگر دبیران فیزیک

بهناز اکبر نواز

بهناز اکبر نواز

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مهران نخستین

مهران نخستین

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مدی

مدی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
محمد قریب

محمد قریب

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
امیر عباس فتوحی

امیر عباس فتوحی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مجید ساکی

مجید ساکی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
سهیلی

سهیلی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
امیرمحمد شکوهی

امیرمحمد شکوهی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
محمد مشرقی

محمد مشرقی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
افشین مینو

افشین مینو

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
علیرضا رحیمی

علیرضا رحیمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
ارسلان رحمانی

ارسلان رحمانی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر