مدارس : فلسفى، دانشور(دخترانه)، کلیه شعب علوى(دخترانه و پسرانه)، مصباح، مهددانش نو، دانش(تهرانپارس) و....
عضو هیئت مؤلفان انتشارات بین المللى گاج و انتشارات کلاغ سپید
مؤلف کتابهاى فیزیک زرد گاج بین سالهاى ٩٠ تا T٣
مؤلف کتاب حل المسائل فیزیک کلاغ سپید سال ٩١
مدرس فیلم هاى آموزشى فیزیک دکتر آى کیو
طراح سؤالات فیزیک آزمون هاى علوى(٩٢ - ٩٦)
همراه: ۰۹۱۲۶۰۲۲۳۲۸

مطالب دیگر دبیران فیزیک

بهناز اکبر نواز

بهناز اکبر نواز

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مهران نخستین

مهران نخستین

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مدی

مدی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
محمد قریب

محمد قریب

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
امیر عباس فتوحی

امیر عباس فتوحی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
مجید ساکی

مجید ساکی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
سهیلی

سهیلی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
امیرمحمد شکوهی

امیرمحمد شکوهی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
محمد مشرقی

محمد مشرقی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
افشین مینو

افشین مینو

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
علیرضا رحیمی

علیرضا رحیمی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر
ارسلان رحمانی

ارسلان رحمانی

 • دبیران فیزیک
اطلاعات بیشتر