سوابق تالیف سالار عموزاده

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

 


تالیفات:

1-کتاب آس ریاضی دهم - انتشارات نیمکت گاج

2- کتاب حسابان (1) کلاغ سپید گاج

3-کتاب حسابان (2) کلاغ سپید گاج

4-کتاب حسابان (2) انتشارات نیمکت سبز

5- کتاب ریاضی (3)  انتشارات نیمکت سبز

6-کتاب حسابان(1) انتشارات نیمکت سبز

7- کتاب  جامع ریاضی پایه وحسابان (1)و(2) انتشارات نیمکت سبز

8-کتاب  جامع ریاضی (1)و(2)و (3) انتشارات نیمکت سبز

9-کتاب ریاضی پایه- انتشارات مهراندیش

10-کتاب بانک سوالات ریاضی عمومی- انتشارات گاج

11-کتاب بانک سوالات ریاضی عمومی- انتشارات شایگان

12-کتاب بانک سوالات ریاضی عمومی- انتشارات دانش پذیر

13- کتاب حساب دیفرانسیل انتگرال – انتشارات سیمیا

14- بانک سوالات ریاضی پایه وحسابان (1) و(2) کنکور از سال 88 الی98 -انتشارات سیمیا

15- بانک سوالات  ریاضی عمومی رشته علوم تجربی  کنکور  از سال 88 الی 98-انتشارات سیمیا

16- بانک سوالات  امتحانی حساب دیفرانسیل -انتشارات سیمیا

17- بانک سوالات امتحانی حسابان -انتشارات سیمیا

18- بانک سوالات امتحانی رشته مدیریت کارشناسی ارشد از سال 86 الی 98-انتشارات سیمیا

19- بانک سوالات امتحانی رشته MBA از سال 86 الی 98-انتشارات سیمیا

20- بانک سوالات امتحانی رشته  حسابداری کارشناسی ارشد از سال 86 الی 98- انتشارات سیمیا

21-بانک سوالات ریاضی عمومی- انتشارات سیمیا

22-کتاب ریاضی عمومی ( 1 )- انتشارات سیمیا

23-کتاب ریاضی مخصوص آزمون های استخدامی کشور – انتشارات رویای سبز

24- سوت پایان رشته های ریاضی و تجربی (10 آزمون جامع )